Jass fra Østgården

Jass fra Østgården (NO200410443) kom til Sinnerud en sen høstkveld i november 2019 og sto her vinteren over. Linnea lånte for vinteren. Jass gikk rett inn i Gutteklubben Grei - som er et positivt begrep i denne sammenheng. Det ER virkelig greie vallaker som går sammen der oppe på utegangen. 

Jass fra Ødegårde

Jass fra Ødegården. En (av de få) vinterdagene før jul 2019. Foto: Linnea Berg.