Calusa

Calusa flyttet fra Sinnerud våren 2020, da eier Rebecca og familien kjøpte egen gård! . 

Calusa blir brukt til sprang og mounted games i konkurransesammenheng. Det blir spennende å følge Rebecca og Calusa framover, men det må vi fra 15/1-2020 gjøre på avstand, for da flyttet Rebecca og Calusa til egen gård på Folkenborg i Mysen.