Fȏringsliste - hvem forer når?

Fôringsliste høst 2021

Uke 31 Amalie og Helene (Hafeti, Jaman og Frida)

Uke 32 - 33 Thea og Zantara (Tiff og Zantara)

Uke 34 Heidi  

Uke 35 Øyvind (Aris)

Uke 36 Norea (Seth) 

Uke 37 Heidi

Uke 38 Linn (Norrja)

Uke 39 Elisabet (Gladur)

Uke 40 Elisabet (Azori)

Uke 41 Louise (Frøya)

Uke 42 Helene (Frida)

Uke 43 Thea (Zantara) 

Uke 44 Nora (Hafeti)

Uke 45 Sandra (Tiff)

Uke 46 Øyvind (Aris)

Uke 47 Norea (Seth)

Uke 48 Sundari (Gola)

Uke 49 Linn (Norrja) 

Uke 50 Elisabeth (Gladur)

Uke 51 Louise (Frøya)

Uke 52 Heidi 

For endringer - se Stall Sinnerud på FB