Fôringsinstruks - vinter/vår

Oppdatert 25/12-2020

Hesteeier har ansvar for at det blir gjort klart høynett (2 eller 3 per døgn) til sin(e) hester som legges utenfor gjerdet ved fôrhekken, når det ikke er fri tilgang på fôr. Hvis det ikke er gjort klart nok høynett, så må den som har stallvakt gjøre klar nett. 

Det er bare Bogi og Blær, og Tiff, Zantara og Norrja, som skal ha frokost og lunsj ute. Resten har fri tilgang.

Likevel: Sjekk fôrhekkene og si i fra til Heidi om det er tomt.  

Øvre hegn med stort leskjul

Her står Azori (kun dagtid), Gladur, Aris, Hafeti, Pandora og Heykir. Azori skal inn i øvre stall om natten. 

De har fri tilgang på frøhøy.

(Hvis det er tomt så gi dem 6 høynett a 3 kg til hvert måltid (morgen, middag og kveld). Hvis det ikke er gjort klart høynett, så gjør det. (Husk at nettene veier ca 500-700 gram, så hele nettet med høy skal veie drøyt 3,5 kg.) To av høynettene bindes opp i leskjulet). 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øvre hegn med mindre leskjul

Her står Frøya, Gola, Saedis og Lysa + Frida om dagen. 

De har nå som regel fri tilgang på høy og skal ikke ha noe i tillegg. Hvis det ikke er høy i hekken skal de ha 5 høynett av 3-4 kg morgen og kveld: 3 (eller 4) henges opp i fôrhekken, og 2 (eller 1) henges opp ved leskjulet.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det.

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øverst bak øvre stall- her står Zantara på dagen. Hun skal ha en høypose om morgenen. GHar fri tilgang på halm. Får mat inne på kvelden. Høypose ligger i øvre stall.

Bak øvre stall

Her står Norrja og Tiffany. Det er gjort klart høy i nett/poser i øvre stall, som legges der det er tørt. Disse to står inne om natten. NB! Disse to hestene har ikke tilgang på halm, og skal ha lunsj. 

Hegnen mellom stallene

Brimir, Gydja og Hrafntinna - inne om natten.Har fri tilgang nå.

(Ellers: Morgen og lunsj: 3 nett a 3,5 kg hver henges i hvert hjørne av fôrhekken).

Fôres inne om kvelden (fôrseddel på boksdørene)).

Husk å fylle vanndunkene.

NB! Husk å la den svarte overgangen følge med slangen når du kobler fra vannet. Hvis den blir igjen på krana, så fryser krana, for da renner ikke vannet ut.

Bak plankegjerdet - her står Blær og Bogi om dagen. De står i nedre stall om om natten (første til venstre og innerst til høyre). De skal ha ett høynett av 6 kg morgen, middag og kveld. Høynett ligger inne ved nedre stall.

 

God vakt! - og ring hvis det er noe: 971 85 335.

Heidi J Andersen