Fôringsinstruks - vinter/vår

Oppdatert 2/5-2020

Hesteeier har ansvar for at det blir gjort klart høynett (2 eller 3 per døgn) til sin(e) hester som legges utenfor gjerdet ved fôrhekken, når det ikke er fri tilgang på fôr. Hvis det ikke er gjort klart nok høynett, så må den som har stallvakt gjøre klar nett. 

ALLE HESTENE skal nå ha frokost, lunsj og kvelds, så framt de ikke står på fri tilgang (slutt på halm fra 15/4). Det ser dere i fôrhekkene i så fall - om det er rundball der. 

Øvre hegn med stort leskjul

Her står Frøya, Pandora, Frida og Norrja på dagtid. Frøya og Pandora står ute hele døgnet. Norrja og Frida skal inn om natten. Norrja i øvre stall, Frida i nedre.

De  skal ha 4 høynett av 2,5 - 3 kg om morgenen og lunsj. Hvis det ikke er gjort klart høynett, så gjør det. (Husk at nettene veier ca 500-700 gram, så hele nettet med høy skal veie drøyt 3,5 kg.) To av høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på + ett inne i leskjulet + ett i et tre. 

Frøya og Pandora skal ha hvert sitt til kvelds, Norrja og Frida settes inn.

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øvre hegn med mindre leskjul

Her står Aris, Gladur, Jass og Hafeti - ute hele døgnet. Azori står der om dagen og innerst i nedre stall om natten.

De har nå som regel fri tilgang på høy og skal ikke ha noe i tillegg. Hvis det ikke er høy i hekken skal de ha 5 høynett av 3-4 kg morgen og kveld: 3 (eller 4) henges opp i fôrhekken, og 2 (eller 1) henges opp ved leskjulet.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det.

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øverst bak øvre stall- her står Gola hele døgnet. Hun skal ha ett høynett morgen, middag og kveld. Høynett ligger på utsiden av hengnen.

Bak øvre stall

Her står Zantara og Tiffany. Det er gjort klart høy i nett/poser i øvre stall, som legges oppi fôrhekken. Disse to står inne om natten. Dekken: Tiffany skal IKKE LENGER ha av/på dekken (nytt fra 15/3).

NB! Disse to hestene har ikke tilgang på halm, og skal ha lunsj. 

Hegnen mellom stallene

Heykir, Brimir, Gydja og Hrafntinna - inne om natten.

Morgen og lunsj: 4 nett a 3,5 kg hver henges i hvert hjørne av fôrhekken.

Fôres inne om kvelden (fôrseddel på boksdørene)).

Husk å fylle vanndunkene.

NB! Husk å la den svarte overgangen følge med slangen når du kobler fra vannet. Hvis den blir igjen på krana, så fryser krana, for da renner ikke vannet ut.

Bak plankegjerdet - her står Blær og Bogi om dagen. Blær står i nedre stall om natten (første til venstre) og Bogi står i øvre stall om natten (hjørneboksen). De skal ha to høynett morgen, middag og kveld. Høynett ligger i veikanten på motsatt side av inngangen til hengnen.

 

God vakt! - og ring hvis det er noe: 971 85 335.

Heidi J Andersen