Calusa

Calusa er den eneste araberen på Sinnerud. Det er Rebecca Skofteby sin perle og er en vakker hest både utvendig og innvendig. 

Calusa blir brukt til sprang og mounted games i konkurransesammenheng. Det blir spennende å følge Rebecca og Calusa framover!