Stallregler

Stallene

I stallene skal det kun være hester, grimer og leietau, samt dekken som skal på morgenen etter, samt greip, kost og spade.
Alt annet (brusflasker, plastikkposer, vinterdekken om sommeren og sommerdekken om vinteren, hodelag, pisker, reflekser, beinbeskyttere, bandasjer, jakker, sko, pussesaker, hovrensere, med mye mer) skal ligge på sin plass i salrommet. Sjekk at boksdørene er lukket ordentlig, slik at hesten ikke kommer seg ut på natten.

 1. Det skal stå en tom bøtte under kranen.
 2. Dørene skal være lukket inn til fôrrommene, slik at ikke hester kan komme seg inn der å forspise seg på kraftfôr.
 3. Vannslangen skal være hengt opp.
 4. Møkk og opphopning av flis foran stallinngangen og foran oppbindingsbommen skal kjøres ut på møkkahaugen. (Da blir det ikke så klinete og vi får igjen dørene når frosten kommer)
 5. Det skal ikke tømmes møkk rett bak stallen og til inngangen til innhegningen bak stallen. Møkka skal kjøres HELT UT på haugen.
 6. Flisrommet og stallen skal feies. Fei flis og eventuelt høy som ligger løst inn i en boks.
 7. Når hesten skos, feies hovspikk opp og legges i søplekassa ved postkassa. Ikke kast det bak låven. Da blir det (dårlig) hundemat.

Salrommene

Det er viktig å holde det ryddig og i orden i salrommene, for å hindre mus og rotter å trives. Vi trives bedre selv også – uten mus og rotter – og når det er ryddig! 
I salrommene skal utstyr som brukes daglig og ukentlig ligge. Det er mange som har mye utstyr til hesten sin, men ting som ikke brukes jevnlig må dere oppbevare hjemme.

 1. Stallklær som ikke får plass i skapet ditt må du ta med hjem.
 2. Søppel kan legges i søppelkassen ved postkassen til Heidi. Er den full, må dere ta med søppelet hjem.
 3. Brusflasker: Ta med hjem
 4. Mat og fôr: MÅ oppbevares i tette beholdere – ikke i papirsekker, ikke løst og ikke på gulvet.

Uteområdene og lys

Når økten og dagen er slutt skal alt utstyr, alle grimer og leietau, henges på plass inne, og utelysene slås av. Utelyset på kortsiden av øvre stall kan stå på.

Vanndunkene fylles opp (rengjør på forhånd hvis nødvendig).

Hesten - før ridning

 • skal hesten pusses og høvene renses. Hesten skal bindes i boksen eller ute i oppbindingsbommen (ikke i stallgangen)
 • hesten skal visiteres, det vil si se etter sår og hevelser på hode, hals, kropp og bein. Hvis hesten har sår eller hevelser kontakt eier før ridning
 • bruk riktig hodelag og sal og påse at seletøyet sitter som det skal før oppsitting.

Under ridning

 • Opptre høflig og hensynsfullt. Hils på forbipasserende.
 • Opp mot og gjennom alle (gårds)tun skal det ris i SKRITT. Hvis du ikke har kontroll på hesten, så gå av og lei hesten gjennom tun.
 • Ri forsvarlig og husk reflekser og lys på deg selv og hesten. Reflekser holdes av fôrrytter.
 • Bruk alltid hjelm

Hesten etter ridning

 • ta av sal og hodelag og visiter hesten (hode, hals, kropp, bein) og undersøk om hesten har fått skader eller sår. Meld i tilfelle fra til hesteeier
 • Hvis hesten er våt og det er mindre enn 5 varmegrader – legg på dekken før du setter hesten ut i havnehagen igjen. Hvis du setter hesten inn skal den normalt ikke stå med dekken.
 • Boksen og innhegning skal rengjøres og vannkaret sjekkes (eventuelt rengjøres).