Kontrakt mellom fôrrytter og hesteeier

Eier: ______________________________________, setter (hestens navn)_________________ på fôr ___________(antall ganger '

per uke) uke til (navn på fôrrytter + foresatt om fôrrytter er under 18 år) ______________________________________________

Kontaktopplysninger:

 

Fôrrytter forplikter seg til å trene og stelle hesten etter gjeldende stallregler og betaler xxx,- per ridedag. Betaling skjer uoppfordret til kontonummer xxxx.xx.xxxxx  innen 15. i hver mnd.

Fôrrytter forplikter seg til å ha minimum 1 ridetime på bane per måned med instruktør. Instruktør må ordnes på egenhånd, men hesteeier er behjelpelig til å opprette kontakt.

Ved sykdom eller annet som gjøre fôrrytter forhindret fra å komme, skal det gis beskjed til hesteeier så fort som mulig.

Skade på hest under trening belastes hesteeier. Dersom skade på hesten skyldes uaktsomhet/brudd på stallregler fra fôrrytter, dekker fôrrytter en egenandel på 1000,-

Skade på rytter, andre folk, andre dyr eller eiendom som skjer under trening eller i forbindelse med stell av hesten må dekkes av egen ansvarsforsikring holdt av fôrrytter/foresatte.

De to første månedene fra kontrakten er underskrevet ansees som prøvetid. Ved opphør av kontrakten gjelder 1 måned gjensidig oppsigelse. Dersom oppsigelsen gjelder brudd på stallreglene eller kontrakten, kan oppsigelse skje med umiddelbar virkning.

Jeg er kjent med innholdet i kontrakten og stallreglene og vet hva det innebærer av ansvar å være fôrrytter og vil ta dette ansvaret.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur fôrrytter (og foresatt dersom fôrrytter er under 18 år)

Jeg som hesteeier forplikter meg til å formidle instruksjon og gi fôrrytter nødvendig informasjon om stallregler og rutiner for å oppfylle kontrakten som er laget for å ivareta hestens, rytterens og eierens interesser.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur heste-eier

Fôringsliste vår 2019

Uke

1

Åse/Iben (Skima)

Uke

2

Rebecca (Calusa)

Uke

3

Thea Hjelm (Zantara)

Uke

4

Elisabeth (Gola)

Uke

5

Randine (Dimple)

Uke

6

Marianne Brænden (Grima)

Uke

7

Øyvind (Gladur)

Uke

8

Liv Hanne (Frøya)

Uke

9

Gunhild (Elding)

Uke

10

Nora & co (Hafeti)

Uke

11

Sandra (Tiffany)

Uke

12

 Nora & Co (Molly)

Uke

13

 Liv Hanne (Frøya)

Uke

14

Thea (Zantara)

Uke

15

Iben/Åse (Skima)

Uke

16

Påske. Linn/Suzanne (Norrja)?

For endringer - se Stall Sinnerud på FB