Kontrakt mellom fôrrytter og hesteeier

Eier: ______________________________________, setter (hestens navn)_________________ på fôr ___________(antall ganger '

per uke) uke til (navn på fôrrytter + foresatt om fôrrytter er under 18 år) ______________________________________________

Kontaktopplysninger:

 

Fôrrytter forplikter seg til å trene og stelle hesten etter gjeldende stallregler og betaler xxx,- per ridedag. Betaling skjer uoppfordret til kontonummer xxxx.xx.xxxxx  innen 15. i hver mnd.

Fôrrytter forplikter seg til å ha minimum 1 ridetime på bane per måned med instruktør. Instruktør må ordnes på egenhånd, men hesteeier er behjelpelig til å opprette kontakt.

Ved sykdom eller annet som gjøre fôrrytter forhindret fra å komme, skal det gis beskjed til hesteeier så fort som mulig.

Skade på hest under trening belastes hesteeier. Dersom skade på hesten skyldes uaktsomhet/brudd på stallregler fra fôrrytter, dekker fôrrytter en egenandel på 1000,-

Skade på rytter, andre folk, andre dyr eller eiendom som skjer under trening eller i forbindelse med stell av hesten må dekkes av egen ansvarsforsikring holdt av fôrrytter/foresatte.

De to første månedene fra kontrakten er underskrevet ansees som prøvetid. Ved opphør av kontrakten gjelder 1 måned gjensidig oppsigelse. Dersom oppsigelsen gjelder brudd på stallreglene eller kontrakten, kan oppsigelse skje med umiddelbar virkning.

Jeg er kjent med innholdet i kontrakten og stallreglene og vet hva det innebærer av ansvar å være fôrrytter og vil ta dette ansvaret.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur fôrrytter (og foresatt dersom fôrrytter er under 18 år)

Jeg som hesteeier forplikter meg til å formidle instruksjon og gi fôrrytter nødvendig informasjon om stallregler og rutiner for å oppfylle kontrakten som er laget for å ivareta hestens, rytterens og eierens interesser.

………………………………………………………………………………………………

Dato og signatur heste-eier

Fôringsliste vår 2019

 

 

 

Uke

17

Rebecca (Calusa)

Uke

18

Thea Hjelm (Zantara)

Uke

19

Elisabeth (Gola)

Uke

20

Sandra (Tiffany)

Uke

21

Marianne Brænden (Grima)

Uke

22

Liv Hanne (Frøya)

Uke

23

Øyvind (Gladur)

Uke

24

Gunhild (Frida)

Uke

25

Nora & co (Hafeti)

Uke

26

Randine (Dimple)

Uke 

27 Iben/ÅSe (Skima)

For endringer - se Stall Sinnerud på FB