Fôringsinstruks - vinter/vår

Oppdatert 21/4-2019

Øvre hegn med stort leskjul

Utegang for Frøya, Grima, Fluga og Zantara. Frida, Tiffany og Norrja går her på dagtid. De har p.d. fri tilgang på fôr. 

Hvis det går tomt, så heng ut 8 (et mer enn det er hester til) nett a 2 kg (morgen og lunsj), og 4 nett a 2 kg på kvelden. Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på + inne i leskjulet (1-2 av nettene kan henges her).

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Tiffany og Norrja står i øvre stall om natta. Frida står i nedre stall om natten. De andre står som regel ute.

 

Øvre hegn med mindre leskjul

Utegang for Hafeti, Gladur, Molly og Gola. Nå har de fri tilgang, og Gladur står der hele døgnet.

Hvis ikke fri tilgang: På dagen skal Gladur gå bak plankegjerdet (han skal ha mer fôr). De øvrige skal ha

* 3 høynett av  1,5 kg høy morgen

* 3 høynett av 1,5 kg høy lunsj

* 4 høynett av 2 kg høy om kvelden. Da settes Gladur inn til dem.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på. 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

 

Bak øvre stall 

Nederst står Dimple og Calusa sammen, og øverst står Skima. Det er gjort klart høy i poser (nett til Skima, pose til Dimple og Calusa) i øvre stall, som legges oppi fôrhekkene. 

Alle skal ha midtfôr. Lilla nett til Skima, Blå pose til Dimple + Grønn pose til Calusa. Ligger inne i øvre stall. Om natten står Skima inne i nedre stall, de andre står i øvre.

Husk å fylle vann morgen og kveld!

NB! Sjekk tavla i øvre for eventuelle beskjeder. 

 

Den store hegnen mellom stallene

Her står Hrafntinna, Morgunstjarna og Gydja.

De har normalt fri tilgang. Hvis ikke skal de ha

* 3 nett a 2 kg høy morgen

* 3 nett a 2 kg høy lunsj

- hvis de ikke har fri tilgang.

Nettene henges opp i hvert hjørne av fôrhekken før de settes ut om morgenen. 

De står inne om natta i nedre stall.

Høyre side: Første til høyre: Bogi (ellers tom), deretter Morgunstjarna, Frida og innerst Gydja.

Venstre side: Brimir (ellers tom), deretter Hranfinna, og innerst Skima.   

Merk at Frida skal ha kraftfôr om morgenen

Sykepaddock

Detaljert instruks fra  16/3 

MORGEN – Start i nedre stall

 1. Start med å tildele Frida den gule bøtta med kraftfôr som står på hylla i nedre stall. Hun trenger tid til å spise opp.
 2. Gi de andre hestene i nedre stall en god neve Lucern Omega 3 (Merket tønne «Hrafntinna») (Frida trenger ro, så hun må ha selskap til hun har spist opp, og da må de andre få noe så de holder seg rolige)
 3. Fyll vann i dunken bak nedre stall
 • Fortsett i øvre stall
 1. Legg fôr til Skima i fôrhekken
 2. Legg fôr til Calusa i fôrhekken
 3. Legg fôr til Dimple i hekken nede i bakken (når det ikke er frost. Er det frost kan det legges på bakken nede i hellingen. Ikke legg fôr i portområdene – da blir det ikke lett for Calusa og gå forbi og det kan oppstå farlig situasjon.
 4. Sett ut Calusa (Steng boksgrinda for Tiffany, så hun ikke biter Calusa når hun går forbi)
 5. Sett ut Dimple (sammen med Calusa)
 6. Sett ut Tiffany og Norrja oppe hos hoppene i skogen
 • Fortsett i nedre stall
 1. Sett ut Skima
 2. Sett ut Morgunstjarna, Hrafntinna og Gydja
 3. Sett ut Frida, oppe sammen med alle hoppene.
 • Heng opp 4 nett ute blant hoppene selv om det er rundball der