Fôringsinstruks - høst og vinter

Oppdatert 23/11-2018

Øvre hegn med stort leskjul

Utegang for Frøya, Gydja og Molly. Tiffany og Norrja går her på dagtid. De skal ha

* 5 høynett av 2 kg høy (+ evt. halm) morgen   

* 5 høynett av 2 kg høy (+ evt. halm) lunsj De har fått halm i dag (23/11), så inntil de har spist opp den får de høy kun morgen og kveld.

* 3 høynett av 2 kg høy om kvelden.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på + inne i leskjulet (1-2 av nettene kan henges her).

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Rosa og Gydja står i nedre stall om natten. Norrja i øvre stall.

 

Øvre hegn med mindre leskjul

Utegang for Hafeti, Gladur og Gola. De har fri tilgang på høy p.d.

De skal ha

* 4 høynett av 2 kg høy (+ evt. halm) morgen

* 4 høynett av 2 kg høy (+ evt. halm) lunsj

* 4 høynett av 2 kg høy (+ evt. halm) om kvelden.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på. 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

 

Bak øvre stall 

Nederst er tom, i midten står Dimple, og øverst står Skima. Disse står i hver sin hegn. Det er gjort klart høy i poser (nett til Skima, pose til Dimple) i øvre stall, som legges oppi fôrhekkene. 

Calusa står i sykepaddock. 

Alle skal ha midtfôr. Lilla nett til Skima, Blå pose til Dimple + Grønn pose til Calusa. Ligger inne i øvre stall. (Calusa sin står utenfor nedre stall). Om natten står Skima inne i nedre stall, de andre står i øvre.

Husk å fylle vann morgen og kveld!

NB! Sjekk tavla i øvre for eventuelle beskjeder. 

 

Den store hegnen mellom stallene

Her står Morgunstjarna, Hrafntinna, Elding og Eldur.

De skal ha

* 4 nett a 2 kg høy (+ evt. halm) morgen

* 4 nett a 2 kg høy (+ evt. halm) lunsj

Nettene henges opp i hvert hjørne av fôrhekken før de settes ut om morgenen. 

Sett dem ut i denne rekkefølgen: Elding/Eldur, Hrafntinna og til slutt Morgunstjarna. 

De står inne om natta i nedre stall.

Høyre side: Første til høyre: Tom, deretter Morgunstjarna, Elding/Eldur og innerst Frøya (for tiden tom)

Venstre side: Gydja (for tiden tom), deretter Hranfinna, og innerst Skima.   

Merk at Hrafntinna skal ha 2 liter "Lucerne omega 3" i tillegg til 3 dl komplett + en neve mineraler som de andre, om kvelden. Morgunstjarna skal ha 1 liter lucern omega 2 i tillegg til 3 dl kraftfôr.

Sykepaddock

Calusa