Fôringsinstruks - vinter/vår

Oppdatert 17/01-2020

Hesteeier har ansvar for at det blir gjort klart høynett (2 per døgn) til sin(e) hester som legges utenfor gjerdet ved fôrhekken, når det ikke er fri tilgang på fôr. Hvis det ikke er gjort klart nok høynett, så må den som har stallvakt gjøre klar nett. 

Øvre hegn med stort leskjul

Her står Frøya og Gola hele døgnet, og Frida og Norrja på dagtid. Norrja og Frida skal inn om natten. De andre 2 står ute hele døgnet.

De har fri tilgang på halm og skal i tillegg ha 1 høynett per hest av 2,5 - 3 kg morgen og kveld. Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på + inne i leskjulet. 5 hester = 5 høynett på morgenen, og 3 om kvelden. (Husk at nettene veier ca 500-700 gram, så hele nettet med høy skal veie drøyt 3,5 kg.)

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øvre hegn med mindre leskjul

Her står Aris, Gladur, Jass og Hafeti - ute hele døgnet. Azori står der om dagen og inne om natten. 

De har fri tilgang på halm og skal i tillegg ha 4 høynett morgen og kveld. NB! Hvert høynett skal veie 5 kg (om morgenen) og 3,5 kg (om kvelden). De er greie med hverandre, så selvom det er 5 hester der, holder det å henge opp et nett i hvert hjørnet av høyhekken. Men fordi de er 5 må nettene veie mer.

Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Bak øvre stall

Her står Zantara og Tiffany. Det er gjort klart høy i nett/poser i øvre stall, som legges oppi fôrhekken. Disse to står inne om natten. Dekken: Tiffany skal ha av et dekken om natten og på et dekken om morgenen.

NB! Disse to hestene har ikke tilgang på halm, og skal ha lunsj. 

Hegnen mellom stallene

Heykir, Morgunstjarna, Brimir, Gydja og Hrafntinna - inne om natten. Under tilvenning av Heykir til flokken har de fri tilgang på høy.

(Normalt: Morgen: 4 nett a 3,5 kg hver henges i hvert hjørne av fôrhekken. De spiser halm utover dagen og fôres inne om kvelden (fôrseddel på boksdørene)).

Husk å fylle vanndunken (kun den svarte dunken når det er kuldegrader). Bruk den gule slangen som ligger på fôrrommet.

NB! Husk å la den svarte overgangen følge med slangen når du kobler fra vannet. Hvis den blir igjen på krana, så fryser krana, for da renner ikke vannet ut.

Sykepaddock - tom

Bak plankegjerdet - tom

Heidi J Andersen