Fôringsinstruks sommer

Oppdatert 29/7-2018

Hesteeier har ansvar for at det blir gjort klart høynett (3 per døgn) til sin(e) hester som legges utenfor gjerdet ved fôrhekken.

Øvre hegn med stort leskjul

Her står Frøya, Tiffany og Gydja - ute hele døgnet. De skal ha 1 høynett per hest av 3 kg morgen, tilsvarende til midtfôr og kveld. Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på. 3 hester = 3 høynett/måltid.

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Øvre hegn med mindre leskjul

Her står Molly ogHafeti - ute hele døgnet. 2 høynett av 2,5 kg morgen (Nora - her får du justere ift hva Molly skal ha), middag og kveld. Hvis det ikke er gjort klart, så gjør det. Høynettene bindes/henges opp i hvert hjørne av fôrhekken med tak på. 

Vann: De har vannkar med flottør, men sjekk at det er vann i karet og at vannet er rent.

Bak øvre stall 

Calusa øverst inntil Skima kommer tilbake, Ella i midten og Dimple nederst. Det er gjort klart høy i nett/poser i øvre stall, som legges oppi fôrhekkene. 

Sykepaddock

Norrja står i sykepaddock ved nedre stall. Settes inn på natten. Helst ved 7-tiden. Klargjort fôr i rosa nett som tildeles morgen, middag og kveld. Vann i vanndunker som må holdes rene og fylles. 

Den store hegnen mellom stallene + beitet i bakken

Morgunstjarna, Brimir og Hrafntinna - ute hele døgnet. I tillegg til å gnage på det som er der, får de tildelt i fôrhekken 2 kg hver (6 kg per måltid til sammen), 3 ganger om dagen. I tillegg skal Hrafntinna ha  2 liter lucerne en gang om dagen. HUSK Å FYLLE VANNDUNKER, OG RENGJØR DUNKENE 2 g/uke (Hrafntinna søler pga slapp i leppa --> møkkete vann)

Beitet langs bekken

I den grad det er noe gras der, kan det brukes mens eier/fôrrtytter er på gården (Det er dårlig med strøm på gjerdet).

Bak plankegjerdet

Her skal det ikke stå noen. 

Enga bak våningshuset  - hviler

Her står det ingen, og det skal ikke stå noen der heller...

Beitene gjødslet 30/4. Beitet fra ca 10/5 - 7/6. Skal fortsatt hvile til det har kommet regn og mer gress.

 

Heidi J Andersen