Fȏringsliste - hvem forer når?

Fôringsliste vår 2019

Uke

1

Åse/Iben (Skima)

Uke

2

Rebecca (Calusa)

Uke

3

Thea Hjelm (Zantara)

Uke

4

Elisabeth (Gola)

Uke

5

Randine (Dimple)

Uke

6

Marianne Brænden (Grima)

Uke

7

Øyvind (Gladur)

Uke

8

Liv Hanne (Frøya)

Uke

9

Gunhild (Elding)

Uke

10

Nora & co (Hafeti)

Uke

11

Sandra (Tiffany)

Uke

12

 Nora & Co (Molly)

Uke

13

 Liv Hanne (Frøya)

Uke

14

Thea (Zantara)

Uke

15

Iben/Åse (Skima)

Uke

16

Påske. Linn/Suzanne (Norrja)?

For endringer - se Stall Sinnerud på FB