Fȏringsliste - hvem forer når?

Fôringsliste vår 2020

Uke 1 Rebecca (Calusa) 

Uke 2 Øyvind (Gladur)

Uke 3 Thea (Zantara)

Uke 4 Nora (Hafeti) 

Uke 5 Sandra (Tiff)

Uke 6 Helene (Frida)

Uke 7 Elisabeth (Aris) 

Uke 8 Elisabet (Azori)

Uke 9 Sundari (Gola) 

Uke 10 Linnea (Jass)

Uke 11 Liv Hanne (Frøya) 

For endringer - se Stall Sinnerud på FB